Blue Spring Hotel - Wadduwa - Sri Lanka

Mr. Prasanna Amarasekar - B.BA. (London) +94789200868
Managing Director, Blue Spring Hotel Waduwa | Managing Director, Prasanna Gem | Treasurer Panadura Sport Club

2 + 1 =

info@bluespringhotel.com
Phone: +94 382 283 933
+94 382 283 934
+94 382 283 935

Blue Spring Hotel
No. 288/4, Rathnayake Mawatha,
Thalpitiya, Wadduwa -11500
Sri Lanka